WOZ bezwaar tips

Je kunt zelf in bezwaar tegen de WOZ-waarde of ons gratis inschakelen. Ga je zelf in bezwaar tegen de WOZ-waarde dan geven we in dit artikel een aantal WOZ bezwaar tips.

1. Houd de WOZ bezwaartermijn in de gaten

Rond eind februari of begin maart ontvang je een brief van de gemeente, dit wordt ook wel een aanslagbiljet genoemd. In deze brief word je verzocht de gemeentelijke belastingen te betalen. Daarnaast kun je in het aanslagbiljet de vastgestelde WOZ-waarde terugvinden.

Je hebt na dagtekening van de brief (dus datum verzending) 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Wij raden je aan altijd eerst pro-forma bezwaar in te dienen zodat je de nodige aanvullende documenten kunt opvragen.

Gemeentes zijn heel streng met termijnoverschrijdingen. Ben je dus te laat of gaat er iets fout bij het indienen van het bezwaar, dan zal de gemeente jouw bezwaar niet in behandeling nemen.

2. Vraag documenten op en interpreteer deze documenten

Zonder de juiste documenten kun je geen sterk bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde indienen. Je zult de gemeente daarom ook moeten verzoeken om de onderbouwende documenten. Denk hierbij aan een taxatieverslag, koopsommenoverzicht, meetstaten, grondstaffel etc. Voor sommige documenten kunnen door de gemeente kosten in rekening gebracht worden.

Nadat je de documenten hebt ontvangen moeten de documenten geïnterpreteerd worden. Zo kijk je of de referentieobjecten goed vergelijkbaar zijn met jouw pand (denk aan inhoud, oppervlakte, KOUDV-kenmerken etc.). Houd hierbij ook rekening met veranderende omgevingsfactoren. Heb jij bijvoorbeeld nagedacht over mogelijke verzakking door een laag grondwaterpeil?

Daarnaast moet hetgeen waar de gemeente vanuit is gegaan overeenkomen met de werkelijkheid. Je kunt natuurlijk ook een eigen taxateur inhuren.

3. Draag zelf goed vergelijkbare panden aan

Naast het controleren van de onderliggende onderbouwing, is het ook raadzaam zelf beter vergelijkbare woningen aan te dragen. Zo kun je jouw waardevoorstel beter onderbouwen.

Aan de handen van alle feiten, aangevuld met jurisprudentie, ga je jouw bezwaarschrift aanvullen met argumenten. Een voorbeeldbrief WOZ-bezwaar van het internet is vaak niet op maat gemaakt. Daar moet je zelf voor zorgen.

4. Vraag een hoorzitting aan

Vraag op tijd een hoorzitting aan. Doe je dit niet, dan hoeft de gemeente jou niet te horen. Tijdens een hoorzitting kun je de door jou ingediende argumenten nader toelichten. De gemeente kan jou ook vragen stellen.

5. Zet druk om op tijd een beslissing op bezwaar te ontvangen

Gemeentes hebben tot 31 december om te beslissen op bezwaar. Veel gemeentes beslissen te laat. Er zijn een aantal juridische instrumenten waarmee je gemeentes onder druk kunt zetten op tijd te beslissen op bezwaar. Zet deze instrumenten niet te vroeg en niet te laat in.

6. Beroep bij de rechtbank overwegen 

Ben je niet tevreden met de beslissing op bezwaar? Dan kun je in beroep bij de rechtbank. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken na beslissing op bezwaar. Om je zaak aan de rechter voor te leggen betaal je griffierecht. Het is dus raadzaam goed te controleren of beroep kansrijk is.

Liever alles uit handen geven zonder enige kosten te maken? Dat kan!

Wil je de procedure overlaten aan juristen met jarenlange ervaring? Dat kan bij ons. Je betaalt bij ons helemaal niets, zelfs de eventuele kosten van een taxateur, het opvragen van documenten en de kosten van een beroep bij de rechtbank nemen wij voor eigen rekening. Lees hier meer over ons kostenmodel.

BEZWAAR INDIENEN