Een hoogslaper bij Leen Bakker van 319 euro voor 24 euro. Een koopje! Dat is wat duizenden klanten dachten en in korte tijd waren er dan ook duizenden van verkocht. Leen Bakker weigerde te leveren waarna veel klanten naar de rechter stapten. De rechter oordeelde recentelijk dat Leen Bakker de hoogslapers niet hoeft te leveren. Volgens de rechter was het duidelijk dat het om een fout ging. Wanneer is een aanbieding te mooi om waar te zijn? En waar moet je als consument op letten?

Aanbod en aanvaarding
Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een vereiste voor een rechtsgeldig aanbod is dat de verklaring van een persoon met zijn wil moet overeenstemmen. Is dit niet het geval? Dan komt er in principe geen overeenkomst tot stand. Er komt echter wel een overeenkomst tot stand wanneer de wederpartij er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat de wil wél overeenstemde met de verklaring. Dit noemt men ook wel het ‘’gerechtvaardigd vertrouwen’’.

Benjamin loopt een kledingwinkel in en ziet een mooie broek in zijn maat liggen. Op het prijskaartje staat: van €35 voor €30. Op andere producten zit een vergelijkbare korting. Aan de kassa vertelt de kassière hem dat er een fout is gemaakt en dat de broek eigenlijk €35 euro kost. Mag Tim de broek nu voor €30 euro kopen omdat hij het aanbod heeft aanvaard? Of kan de winkel zich erop beroepen dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen, omdat de wil niet overeenkwam met de verklaring (het prijskaartje)?

Wanneer is er sprake van gerechtvaardigd vertrouwen?
Op deze vraag is niet altijd een duidelijk antwoord te geven. Het gaat er telkens om dat je, gelet op de omstandigheden, er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat een verklaring overeenstemt met iemands wil. Het is dus belangrijk om jezelf per situatie af te vragen of het normaal is dat een winkelier een bepaald aanbod doet.

Je kunt denken aan de volgende vragen:

  • Is het uitverkoop?

  • Is het product of een soortgelijk product afgeprijsd (bijvoorbeeld 50%)?

  • Is het de gewoonte dat de winkel zulke prijzen hanteert?

In ons voorbeeld zal het recht waarschijnlijk aan de zijde van Benjamin staan. Gezien de omstandigheden mocht hij er redelijkerwijs vanuit gaan dat de winkelier de broek inderdaad voor €30 wilde verkopen. De winkelier kan zich dus niet beroepen op het standpunt dat zijn wil niet overeenkwam met de verklaring.

Er is vaak geen sprake van gerechtvaardigd vertrouwen als je van de situatie kan afleiden dat er misschien een fout is gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer een winkelier een televisie aanbiedt voor € 10, terwijl de oorspronkelijke prijs €1.000 is. Je kan er dan niet redelijkerwijs vanuit gaan dat de winkelier de tv daadwerkelijk voor €10 wilde verkopen.

Grijs gebied
Er is natuurlijk een grijs gebied. Wat als een product is afgeprijsd van €200 naar €100? Mag je er dan redelijkerwijs vanuit gaan dat de wil overeenkomt met de verklaring? De wet heeft niet voor elke situatie een oplossing. In zulke grijze gebieden is het vaak aan de partijen of de rechter om tot een oplossing te komen.

Dus, lijkt een aanbieding te mooi om waar te zijn? Dan is het handig om even na te bellen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Of je probeert het natuurlijk gewoon met de hoop op zegen.

Mocht je in bovenstaande situatie terecht zijn gekomen, laat ons dan vrijblijvend naar jouw kwestie kijken.

contact opnemen

Toegankelijk, betrouwbaar en servicegericht.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl