De WAB en de transitievergoeding 2020

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt per 1 januari 2020 een aantal veranderingen met zich mee. Een van die veranderingen heeft te maken met de transitievergoeding (in de volksmond: ontslagvergoeding). Wat je moet weten over de nieuwe transitievergoeding lees je hier. 

(Geschatte leestijd: 3 minuten)

Recht op een transitievergoeding; hoe zat dat ook alweer?

Een werknemer heeft tot 1 januari 2020 recht op een transitievergoeding als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst heeft 2 jaar of langer geduurd.
  • De werknemer heeft niet zelf het initiatief genomen tot het beëindigen van de arbeidsrelatie.
  • De werknemer is niet ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Als de werknemer voldoet aan bovenstaande voorwaarden heeft hij in principe recht op een transitievergoeding. Hoe zit dat na 1 januari 2020?

Duur dienstverband niet meer relevant

Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ja, óók bij een ontslag tijdens proeftijd. De voorwaarde dat je minimaal twee jaar in dienst moet zijn gaat dus de prullenbak in. Bij dienstverbanden die niet lang hebben geduurd zal de hoogte van de transitievergoeding over het algemeen niet hoog zijn.

Nieuwe berekening hoogte vergoeding

In de nieuwe berekening ontvangen werknemers die meer dan 10 jaar werkzaam zijn geweest geen extra hoge vergoeding. Dit is tot 1 januari 2020 wel het geval. Ook komt de – voor werknemers gunstige – regeling voor 50-plussers te vervallen. De hoogte van de transitievergoeding voor langdurige dienstverbanden en 50-plussers wordt dus versoberd. Heb je te maken met een slapend dienstverband? Check dan goed wat deze wijzigingen voor de hoogte van jouw transitievergoeding betekenen. Misschien een goed moment om actie te ondernemen. Wij helpen je daar graag bij.

De nieuwe berekening

In de nieuwe berekening wordt uitgegaan van 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Bereken hier jouw transitievergoeding per 1 januari 2020.

Overgangsrecht; waar jij rekening mee moet houden

De nieuwe berekening van de transitievergoeding geldt direct op nieuwjaarsdag. In de volgende gevallen gelden ook na 1 januari 2020 toch nog de oude regels:

  1. Het ontbindingsverzoek wordt vóór 1 januari 2020 ingediend;
  2. De ontslagaanvraag wordt vóór 1 januari 2020 bij het UWV ingediend;
  3. De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd ná 1 januari 2020, maar de werknemer heeft vóór 1 januari 2020 ingestemd met de opzegging;

Bij de laatste uitzondering is het voor werkgever belangrijk te realiseren dat een werknemer altijd (minimaal) 14 dagen bedenktijd heeft. Een werknemer kan dus vóór 1 januari 2020 instemmen met de opzegging en deze na 1 januari herroepen. In dat geval kan de werkgever een nieuwe procedure starten waarbij het nieuwe recht van toepassing is en dus de nieuwe transitievergoeding verschuldigd is.

Tips bij gebruik overgangsrecht

Afhankelijk van de duur van het dienstverband en leeftijd van werknemer kan het financieel aantrekkelijker zijn om voor of na 1 januari 2020 afscheid te nemen van een werknemer.

  • Bepaalde tijd contracten kun je – voor zover mogelijk – vóór 1 januari 2020 laten aflopen zonder een transitievergoeding verschuldigd te zijn. Houd hierbij rekening met de vernieuwde ketenregeling.
  • Voor de werkgever kan het een goed middel zijn om tijdens onderhandelingen te benadrukken dat een afscheid na 1 januari 2020 voor de werknemer in sommige gevallen financieel nadeliger uitpakt.
  • Een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan een werkgever het beste na 1 januari 2020 indienen, omdat dan de cumulatiegrond geldt én de hoogte van de transitievergoeding versoberd is. Voor kortlopende contracten kan het juist voordeliger uitpakken het verzoek al in 2019 in te dienen.

Voor slapende dienstverbanden geldt dat het voor de werknemer vaak aantrekkelijker is al in 2019 afscheid te nemen. Voor de werkgever geldt dat zij gecompenseerd worden voor (een deel) van de te betalen transitievergoeding. Neem contact op voor een advies op maat.

Zit jij met een arbeidsrechtelijke kwestie? Dan kun via onze nieuwe website bij ons terecht. www.altijdarbeidsrecht.nl. 

Dit artikel is geschreven door mr. A. (Abdullah) el Azouti.

contact opnemen

Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl

Dit artikel is geschreven door mr. A. (Abdullah) el Azouti.