Het gratis advies bij AltijdRecht.nl wordt vaak gegeven door vrijwillige WO-rechtenstudenten die zich in de eindfase van hun studie bevinden. Ondanks dat zij dus vaak al een grote dosis kennis bezitten en AltijdRecht.nl een strenge selectieprocedure kent, is het altijd mogelijk dat iemand een fout maakt in het advies. Wij geven altijd nauwkeurig advies. Toch bestaat altijd een (klein) risico op fouten. Het is ieders eigen keuze om het advies al dan niet op te volgen

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht – daaronder begrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen – is uitgesloten. Op onze overige diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.