Stel: Je hebt een echtgenoot die woonachtig is in het buitenland. Dat is natuurlijk goed nieuws! Maar wat komt er allemaal bij kijken als jullie besluiten om samen in Nederland te gaan wonen? In dit artikel zal worden ingegaan op de vereisten die gelden in het geval een echtgenoot uit het buitenland besluit om in Nederland te komen wonen.

wedding-558470_640

De MVV

Om een echtgenoot uit het buitenland in Nederland te laten wonen, dient er een vergunning voor verblijf als gezinslid te worden aangevraagd. Om Nederland te mogen inreizen geldt voor bepaalde landen (zoals Turkije en Marokko) dat er eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: MVV) moet worden aangevraagd. De MVV is een visum waarmee jouw echtgenoot Nederland mag inreizen. De MVV kan worden aangevraagd bij het Nederlandse consulaat of de ambassade in het land waar de echtgenoot verblijft.

Overige voorwaarden

Naast het verkrijgen van een MVV, zijn er nog een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden:

  • Je voldoet aan de inkomenseis. Je moet beschikken over voldoende en duurzaam inkomen;
  • de echtgenoot moet in het buitenland het basisexamen inburgering hebben behaald of hiervoor een vrijstelling hebben;
  • de partners moeten gehuwd zijn;
  • de echtgenoot in Nederland moet de Nederlandse nationaliteit hebben of beschikken over een geldige verblijfsvergunning;
  • beide aanvragers moeten 21 jaar of ouder zijn.

Uitzonderingen

Uiteraard bestaan er ook uitzonderingen op deze voorwaarden. Je kunt bijvoorbeeld arbeidsongeschikt zijn en daarom niet aan de inkomenseis voldoen of de echtgenoot in het buitenland is niet in staat om het inburgeringsexamen af te leggen. In dat geval gelden er afwijkende regels.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de aanvragen van mensen die naar Nederland willen komen. Natuurlijk staat elke kwestie op zichzelf. Indien sprake is van bijzondere feiten of omstandigheden, kan aan de IND worden verzocht hier rekening mee te houden.

De juristen van AltijdRecht.nl helpen u graag bij vragen met betrekking tot de procedure verblijf bij echtgenoot en andere vreemdelingenrechtelijke vraagstukken!

contact opnemen

Professioneel, betrouwbaar en flexibel.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl