De WOZ-waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Gekeken wordt naar de peildatum, dat is altijd 1 januari van het jaar daarvoor. In 2021 kijken we dus naar 1 januari 2020. De gemeentes kunnen natuurlijk niet elk pand uitgebreid taxeren. Dat zorgt ervoor dat in de praktijk blijkt dat veel waardes niet goed zijn vastgesteld.