Het enige wat we van je nodig hebben om gratis bezwaar en beroep in te dienen, is een getekende volmacht. Zonder volmacht mogen we niet namens jou bezwaar en beroep indienen.