Iedereen met een sociale huurwoning hebben een belang bij een lagere WOZ-waarde. Bij sociale huurwoningen is de WOZ-waarde namelijk gekoppeld aan de maximale huurprijs. Mede gezien de alsmaar stijgende huurprijzen is het belangrijk de maximale huurprijs op peil te houden.