ALGEMENE PRODUCTVOORWAARDEN LEGALIGHT

Artikel 1 toepasselijkheid

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de producten die onder de naam “LegaLight” worden aangeboden.
  • Naast deze Algemene Productvoorwaarden van LegaLight zijn ook de Algemene Voorwaarden van AltijdRecht.nl van toepassing.

Artikel 2 betaling

2.1 De bedragen zijn exclusief 21% BTW en eventuele kosten voor verzending.

2.2 Om ons werk goed te kunnen doen, vragen wij u om het overeengekomen bedrag vooraf te voldoen. U ontvangt hiervoor van ons een factuur.

2.3 In overleg kunnen we bepalen dat u het overeengekomen bedrag achteraf kunt betalen. Dat kan bijvoorbeeld als grote spoed vereist is bij de opdracht.

2.4 U heeft geen aanspraak op terugbetaling van het door u betaalde bedrag, indien u tijdens de behandeling van uw juridisch probleem ons verzoekt de behandeling te staken.

Artikel 3 werkzaamheden

3.1 Wij stellen de brief of in onze naam, namens u, of in uw eigen naam op. Als wij de brief namens u als gemachtigde opstellen, benadrukken wij dat de machtiging slechts strekt tot het opstellen en eventueel verzenden van de brief. Mocht u daarna nog verdere bijstand wensen, dan gelden er andere voorwaarden die wij dan kunnen bespreken.

3.2 Wij zullen pas starten met het opstellen van de brief, nadat u alle benodigde informatie hebt verschaft.

3.3 De vaste prijs van LegaLight betreft een opdracht voor het schrijven van één juridische brief. Andere werkzaamheden vallen hier dus niet onder. Daar kunnen we andere afspraken over maken.

3.4 Wij zijn gerechtigd om, zonder opgaaf van reden, een verzoek te weigeren. Dat betekent dat u met uw eerste bericht aan ons, kenbaar maakt interesse te hebben in een juridische brief. Wij zullen u daarna een juridisch bindend aanbod doen. Pas als u dit aanbod (en de bijbehorende voorwaarden) hebt aanvaard, zullen we starten met de opdracht.

3.5 Het verzenden van de brief geschiedt op de wijze die u wenst. Als u het zelf verzendt zullen wij uiteraard geen extra tarief rekenen. Wij zullen voor de aangetekende verzending zorgen tegen een extra tarief van €12,-. Voor het verzenden per gewone post hanteren we een extra tarief van €5,-. Voor het verzenden per e-mail hanteren we geen extra tarief.

Artikel 4 informatieplicht

4.1 Wij zijn geheel afhankelijk van de door u verstrekte informatie. U bent verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de relevante stukken.