Wij werken met gespecialiseerde juristen

Op elk rechtsgebied kunnen wij u voorzien van juridische dienstverlening

Rechtsgebieden Inhoud Rechtsgebieden
Belastingrecht: Alles omtrent heffingen en invorderingen van belastingen.
Bestuursrecht: Hierbij heeft u als burger te maken met een overheidsinstantie zoals de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kwesties omtrent gemeentelijke vergunningen.
Sociaal zekerheidsrecht: Dit is het recht dat bedoeld is om inkomen te garanderen voor burgers die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen te voorzien. Mogelijke uitkeringen:WW, WIA, AOW, AWBZ en WWB.
Huurrecht: Alles dat te maken heeft met kamer(ver)huur en de huur van een woning. Een huurder en verhuurder hebben rechten en plichten. De huurder moet bijvoorbeeld de overeengekomen huursom betalen en de verhuurder moet goed voor het onderhoud zorgen.
Arbeidsrecht: Hierbij gaat het om kwesties in het kader van een arbeidsrechtelijke rechtsbetrekking. Uit deze rechtsbetrekking vloeien verschillende rechten en plichten voort voor zowel de werkgever als de werknemer.
Incassorecht: Heeft u schulden of bent u juist schuldeiser dan zijn er een aantal juridische aspecten waar u rekening mee moet houden.
Wet Mulder Hierbij gaat het om kwesties omtrent (lichte) verkeersovertredingen.
Consumentenrecht: Als u als consument aankopen (producten/diensten) doet heeft u een groot aantal rechten. Het product moet bijvoorbeeld aan de verwachtingen van de koper voldoen. Verder heeft u bij een vertraging van uw vlucht mogelijk recht op een schadevergoeding.
Ondernemingsrecht: Bij het opzetten van een eigen onderneming zijn er een aantal juridische aspecten van groot belang. Zo moet er een rechtsvorm gekozen worden die past bij de onderneming. Verder moet u nadenken over uw aansprakelijkheid en de fiscale gevolgen van uw onderneming.
Strafrecht: Verdachten en slachtoffers hebben bepaalde rechten. Ook vragen omtrent transactievoorstellen van het Openbaar Ministerie vallen onder dit rechtsgebied.
Personen- en familierecht: Dit recht houdt zich bezig met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Ook het erfrecht valt bij AltijdRecht.nl onder dit rechtsgebied.

LET OP

Dit zijn slechts voorbeelden van rechtsgebieden. Onze dienstverlening beperkt zich niet tot de genoemde rechtsgebieden.