AtlijdRecht.nl

Specialist in gratis online juridisch advies

Juridische organisaties verlenen soms gratis juridisch advies aan burgers. Door bezuinigingen gaat dit niet meer makkelijk. Een van de gevolgen is dat deze organisaties moeilijker bereikbaar zijn voor burgers. Bij AltijdRecht.nl vinden we het belangrijk dat alleen een jurist/advocaat wordt ingeschakeld indien u dat echt nodig heeft. Dit maakt de juridische dienstverlening veel efficiënter. Een efficiëntere dienstverlening betekent voor u kostenbesparing.

Gezien de grote veranderingen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, moeten we concluderen dat er voor het juridisch spreekuur weinig animo is. Dit heeft tot gevolg dat we hebben besloten om per 1 februari 2018 ons volledig te richten op het geven van online gratis juridisch advies.

Wees welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl.