Na onze blog met tips voor de belastingaangifte is het nu tijd voor een belastingblog speciaal voor jongeren! Jongeren zijn vaak niet verplicht om aangifte te doen. Soms is het toch slim om dit wel te doen, omdat dit jou mogelijk geld kan opleveren. Hieronder vind je puntsgewijs meer informatie.

euro-870757_640

Je kunt tot 5 jaar terug belasting terugkrijgen. Je kunt dit jaar dus aangifte doen voor de jaren 2011 tot en met 2015.

Wat heb je nodig?

Persoonlijke gegevens

 • Een burgerservicenummer (BSN) (1)
 • IBAN (rekeningnummer) (2)
 • DigiD (3)

Inkomsten

 • Alle jaaropgaven over het jaar waarover je de aangifte wilt doen (4)
 • Anders: salarisstroken

Bankrekeningen

 • Jaaroverzicht van jouw betaalrekening (5)
 • Jaaroverzicht van jouw spaarrekening

Aftrekposten

Voor aftrekposten heb je betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • Giften (6)
 • Zorgkosten (7)
 • Betaalde studiekosten (8)

Meer informatie over aftrekposten kun je hier vinden.

Overig

 • Overzicht van ontvangen studiefinanciering (9)

 

Ad 1) Jouw BSN staat onder andere op je paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

Ad 2) IBAN bestaat uit een combinatie van 18 letters en cijfers. Dit kun je vinden op je bankpas. Op de opgegeven rekening wordt het een eventuele belastingteruggaaf gestort.

Ad 3) Met een DigiD kun je inloggen op websites van de overheid. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.

Ad 4) Ben je ergens in dienst? Dan heb je waarschijnlijk aan het einde van 2015 t/m 2011 een jaaropgave van jouw werkgever ontvangen. De bedragen die hierop staan zijn belangrijk bij het doen van belastingaangifte.

Ad 5) Een financieel jaaroverzicht van je betaal- en spaarrekening kun je vaak via de website van je bank opvragen (via internet bankieren). Met dit overzicht kun je de gegevens die de belastingdienst vooraf voor je heeft ingevuld controleren en zo nodig aanvullen.
Ad 6) Soms kun je giften aftrekken. Hierdoor wordt het belastbaar bedrag lager. Je kunt je gift alleen als aftrekpost gebruiken als je deze gift doet aan:
•een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI
•een vereniging
•een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

Ad 7) Heb je zorgkosten gemaakt in 2015? Dan kun je bepaalde kosten aftrekken. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Je mag alleen kosten aftrekken die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
 • Je mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin je die kosten hebt betaald.
 • Je mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Als je de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding van bijvoorbeeld jouw zorgverzekeraar krijgt, mag je (dat deel van) de kosten niet aftrekken.

Ad 8) Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt, mag je in sommige gevallen aftrekken van je inkomsten. Hoe zit dat precies?

Volg je een studie en heb je recht op studiefinanciering? Dan geldt het volgende:

Studiejaar Studiekosten aftrekbaar?
2015/2016 Nee, tenzij de kosten voor 1 juli 2015 zijn gemaakt.
2014/2015 t/m 2011/2012 Ja

Volg je een studie en heb je geen recht op studiefinanciering? Dan zijn de gemaakte studiekosten mogelijk aftrekbaar.

Ad 9). Een overzicht van alle ontvangen studiefinanciering is te vinden op www.duo.nl. Hierbij heb je wel je DigiD voor nodig.

TIP: maak gebruik van het aangifteprogramma van de belastingdienst. Het programma helpt je met het maken van berekeningen.

contact opnemen

Toegankelijk, betrouwbaar en servicegericht.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl