Sommige hebben de bekende blauwe envelop op de deurmat gekregen. Vanaf 1 maart 2016 kan er weer belastingaangifte worden gedaan. Ook als je niet verplicht bent tot het doen van belastingaangifte kan het slim zijn om dat alsnog te doen. Wij geven jou daarom enkele belastingaangiftetips. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

accounting-1112920_640Ben je van plan zelf aangifte te doen? Houd rekening met de volgende punten:

 • Wacht niet te lang met het doen van jouw aangifte. De uiterlijke indieningstermijn is 1 mei 2016. Doe je vóór 1 april aangifte, dan garandeert de Belastingdienst dat je voor 1 juli een belastingaanslag ontvangt.
 • Maak je gebruik van een vooraf ingevulde aangifte? Controleer de gegevens dan nauwkeurig.
 • Voor kinderalimentatie gelden nieuwe en enigszins complexe regels. Vraag dit dan ook na bij de Belastingdienst.
 • Kosten voor levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar zijn niet langer aftrekbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven aan kleding en voeding.
 • Studenten kunnen gemaakte studiekosten enkel aftrekken als zij geen recht hebben op studiefinanciering. Bestaat dit recht wel? Dan kunnen studiekosten niet afgetrokken worden.
 • Rente over een restschuld van een woning is niet meer tien, maar vijftien jaar lang aftrekbaar. De maatregel geldt voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Na vijftien jaar vervalt het belastingvoordeel en stijgen de kosten voor de lening.

Wat is een aftrekpost?

Aftrekposten zijn bedragen die op het inkomen in mindering mogen worden gebracht, waardoor een belastingbetaler minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen hoeft te betalen.

De volgende tips kunnen geld opleveren:

 • Reis je met het openbaar vervoer naar werk, dan heb je recht op reiskostenaftrek. Dit geldt voor iedereen die meer dan tien kilometer moet reizen voor werk en minimaal één dag per week of veertig dagen per jaar naar werk reist. Hiervoor heb je wel een ov-verklaring of een reisverklaring nodig. De reisaftrek bedraagt maximaal € 2.036.
 • Mensen met een eigen woning kunnen bepaalde kosten voor hun woning aftrekken, zoals de rente over de hypotheek of lening en periodieke betalingen voor erfpacht en opstal.
 • Bepaalde zorgkosten zijn aftrekbaar. Dit zijn zorgkosten die niet gedekt worden door de zorgverzekering en niet onder het verplicht eigen risico vallen. Je mag alleen kosten aftrekken die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit. Verder mag je de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin je die kosten daadwerkelijk hebt betaald. De kosten moeten wel boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. Dit is weer afhankelijk van het inkomen.
 • Ook bepaalde studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar. Zie hiervoor onze speciale blog “Belastingtips jongeren”.
 • Betaal je partneralimentatie aan jouw ex-partner? Dan mag je die partneralimentatie aftrekken als ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Dit geldt niet voor kinderalimentatie. De waarde van de verplichte kinderalimentatie kan als schuld in box 3 worden opgenomen.
 • Schenkingen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Een gewone gift mag je aftrekken als de schenking is bedoeld voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). De eerste € 60,- is niet aftrekbaar. De maximale aftrek bedraagt 10 % van het inkomen.

Heb je vragen of hulp nodig bij jouw aangifte? Laat het ons dan direct weten.

Contact opnemen