Beste gedupeerde,

Naar aanleiding van het laatste nieuws dat FlyOrange voornemens is om vanmiddag faillissement aan te vragen berichten wij jou als volgt.

Juridische positie

Zoals eerder aangegeven is de kwestie met FlyOrange complex. Jij dient als gedupeerde gecompenseerd te worden voor de schade. Daar is geen discussie over mogelijk. Uit ervaring blijkt dat in dit soort gevallen het vaak lastig is om jouw recht te halen. Ons vermoeden is in deze helaas bevestigd door het voornemen van FlyOrange om faillissement aan te vragen.

Faillissement, hoe zit dat precies?

Zodra het faillissement officieel is uitgesproken wordt er een curator aangewezen. Dat is iemand die gaat uitzoeken of het bedrijf nog ergens geld kan binnenhalen om daarmee het geld te verdelen over de schuldeisers. Sommige schuldeisers, zoals de belastingdienst, hebben voorrang.

FlyOrange heeft duidelijk gemaakt dat het geen geld heeft om de gedupeerden te compenseren. Zij geven aan dat ze nog geld moeten krijgen van AviaTrade waarmee de gedupeerden gecompenseerd kunnen worden. AviaTrade geeft aan dat het juist nog geld moet krijgen van FlyOrange. Conclusie; het is uiterst onzeker of de curator voldoende geld zal hebben om de gedupeerden te compenseren.

Wat kun je nu doen?

Alle vluchten zijn geannuleerd. Dat betekent dat je gewezen bent op alternatieve reisopties. Ons advies is om alles goed te bewaren.

Het is nu wachten op de officiële uitspraak van de rechter vanmiddag. Zodra de curator is aangewezen zal de curator contact met jou opnemen. Mocht dit niet gebeuren dan kun je zelf de vordering kenbaar maken bij de curator.

Zijn er écht geen andere opties?

Wij realiseren ons hoe vervelend de situatie is. Er zijn gezinnen met bejaarden en jonge kinderen die het door deze situatie zwaar hebben. Dat is onze drijfveer geweest om voor de gedupeerden op te komen en te begeleiden in het proces. Het eerlijke en oprechte verhaal is dat er voor faillissement nog een aardige kans bestond op compensatie. Na faillissement zal die kans aanzienlijk slinken. Het advies is om nu het faillissement en het bericht van de curator af te wachten. Alle kosten die gemaakt worden door de annulering moeten goed gedocumenteerd worden.

Mocht sprake zijn van onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige onttrekkingen door het bestuur, dan zal de curator hier hoogstwaarschijnlijk werk van maken.

Ondanks alle emoties adviseren we jou om geduldig te wachten en geen onnodige juridische kosten te maken. De kans op succes is op dit moment klein en de curator zal na faillissement aan zet zijn.

Ter aanvulling op ons eerdere bericht delen wij jou het volgende mede. Mogelijk heb je gebruikgemaakt van een creditcard. In dat geval raden we je aan contact op te nemen met jouw cc-maatschappij. Het staat je uiteraard verder vrij om het geld via andere (tussenliggende) reisbureaus of instanties terug te vorderen. De kans op succes is op dit moment klein. Wij adviseren jullie in alle eerlijkheid om hier niet zomaar (hoge) juridische kosten voor te gaan maken.

Daarnaast kun je altijd aangifte doen en een klacht indienen. Wel benadrukken we, in lijn met ons eerdere bericht, dat partijen naar elkaar wijzen en dat het in dit stadium lastig is effectief stappen te ondernemen. De curator zal, nadat het faillissement officieel is uitgesproken, aan zet zijn.

Voorlopig is dit onze laatste update. Wij hopen dat jullie, ondanks alle leed, voor nu in ieder geval voldoende informatie hebben. Mochten wij van mening zijn dat we in het verdere proces iets kunnen betekenen, dan laten wij het jullie weten.

contact opnemen

Toegankelijk, betrouwbaar en servicegericht.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl