Ben je voor 1 januari 2018 een huwelijk aangegaan? Dan ben je waarschijnlijk in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Dat houdt in dat alle bezittingen en schulden, uitzonderingen daargelaten, voor de helft toebehoren aan elke partner. Bij een scheiding worden in dat geval alle bezittingen en schulden fifty-fifty verdeeld. Vanaf 1 januari 2018 is het trouwen in algehele gemeenschap van goederen niet meer de standaard. De vier belangrijkste wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht hebben we voor jou op een rijtje gezet.

Huwelijk in 2018

1. Eens privé, altijd privé

De belangrijkste wijziging is dat bij het aangaan van het huwelijk vanaf 1 januari een beperkte gemeenschap van goederen gaat gelden. Deze “mildere versie” van de algehele gemeenschap van goederen omvat het volgende:

  • Alle goederen die de partners tijdens het huwelijk gezamenlijk of individueel hebben verkregen.
  • Alle goederen waarvan de partners vóór het huwelijk gezamenlijk eigenaar
  • De schulden die de partners gezamenlijk of individueel tijdens het huwelijk zijn aangegaan;
  • De schulden die de partners vóór het huwelijk gemeenschappelijk zijn aangegaan.

Dat betekent dat in bovenstaande gevallen de bezittingen en schulden voor de helft aan elke partner toebehoren. Anders dan in het oude stelsel geldt nu dat alles wat vóór het huwelijk 100% privé was buiten de huwelijksgemeenschap valt.

Heb je een studieschuld en ga je na 1 januari trouwen? Dan valt de studieschuld  niet meer onder de huwelijksgemeenschap. Jouw privéschuld van vóór het huwelijk blijft dus ook echt jouw privéschuld. Hetzelfde geldt voor alle privé eigendommen verkregen vóór het huwelijk.  

2. Erfenissen en schenkingen vallen niet meer automatisch in de huwelijksgemeenschap

In het vorige huwelijksvermogensrecht vielen erfenissen en schenkingen binnen de huwelijksgemeenschap, tenzij in een testament of schenkingsakte hiervan werd afgeweken. Vanaf 1 januari 2018 vallen erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de huwelijksgemeenschap.

Soms kan het echter verstandig zijn om toch een uitsluitingsclausule in een testament of schenkingsakte vast te laten leggen. Partners kunnen namelijk bij huwelijkse voorwaarden bepalen dat erfenissen en schenkingen wel binnen de huwelijksgemeenschap vallen. Met een uitsluitingsclausule kan dit alsnog voorkomen worden.

3. Ondernemer moet een redelijke vergoeding betalen

Als een ondernemer na 1 januari 2018 trouwt, dan valt de eerder gestarte onderneming niet in de huwelijksgemeenschap. Alles wat tijdens het huwelijk verdiend wordt valt wel binnen de huwelijksgemeenschap. De ondernemer moet daarom een redelijke vergoeding betalen aan de gemeenschap (het vermogen dat voor beide partners bedoeld is) voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer voor de onderneming heeft gebruikt. In de wet wordt niets over de hoogte van deze redelijke vergoeding bepaald. Bij een eventuele scheiding kan hier dan een enorme discussie over ontstaan. Het is daarom verstandig om bij huwelijkse voorwaarden hierover afspraken te maken.

4. Een goede administratie is essentieel!

Hiervoor is verteld dat alles wat vóór het huwelijk 100% privé is, ook tijdens het huwelijk privé blijft. Het is belangrijk om een goede administratie te voeren om, als het nodig is, te kunnen bewijzen dat bepaalde goederen privé zijn. Het kan namelijk voorkomen dat bij een scheiding niet valt aan te tonen of een goed privé is of niet. Als een echtgenoot niet kan bewijzen dat een bepaald vermogen privé is, dan valt dit vermogen binnen de huwelijksgemeenschap! Een huwelijk waarin geen goede administratie is gevoerd kan tot gevolg hebben dat bij een scheiding alles fifty-fifty verdeeld moet worden.

De bovenstaande regels gelden alleen voor huwelijken die vanaf 1 januari 2018 worden gesloten. Voor alle huwelijken die voor 1 januari 2018 zijn gesloten blijft de algehele gemeenschap van goederen in stand, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. Ook bij het nieuwe stelsel kan belangrijk zijn om huwelijkse voorwaarden op te maken. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

contact opnemen

Toegankelijk, betrouwbaar en servicegericht.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl

 

Dit artikel is geschreven door Abdelhak el Ouhdani.