In onze vorige blog hebben we het gehad over de vraag wanneer je als werknemer recht hebt op een vast contract. Als werknemer heb je in de eerste jaren in dienst bij een werkgever vaak te maken met een tijdelijk arbeidscontract. In deze blog staan de nieuwe aanzegplicht van werkgevers en de gevolgen van niet-nakoming centraal.

Kalender

Aanzegplicht

Voorbeeld

Benjamin heeft een arbeidscontract tot 1 december 2015. Onder het oude arbeidsrecht kon de werkgever Benjamin tot 30 november 2015 laten doorwerken zonder hierbij aan te geven of het contract nog wordt verlengd of niet.

Om de werknemer in tijdelijke dienst tijdig duidelijkheid over zijn positie te bieden, geldt er sinds 1 januari 2015 een zogenoemde aanzegplicht. Een werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijk arbeidscontract schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract al dan niet wilt voortzetten en over de voorwaarden waaronder het contract eventueel kan worden voortgezet. De werkgever wordt met deze aanzegplicht overigens niet verplicht om te motiveren waarom hij het contract niet wenst voort te zetten.

Benjamin – die een arbeidscontract tot 1 december 2015 heeft lopen – moet dus uiterlijk 31 oktober 2015 van de werkgever horen of zijn arbeidscontract al dan niet wordt verlengd en onder welke voorwaarden het contract eventueel wordt voortgezet.

Uitzonderingen

In drie gevallen geldt de aanzegplicht niet, namelijk

1) bij een arbeidscontract met een duur van minder dan 6 maanden;

2) indien het arbeidscontract eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld, bijvoorbeeld als een arbeidscontract is aangegaan voor de duur van een bepaald project;

3) als sprake is van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding.

Boete

Informeert de werkgever jou niet tijdig over het al dan niet voortzetten van het arbeidscontract – en bij voortzetting over de voorwaarden waaronder hij het contract wil voortzetten – dan eindigt het contract automatisch.

Welke gevolgen heeft het niet (op tijd) informeren? Als de werkgever niet (tijdig) aan de aanzegplicht voldoet, dient hij een boete aan werknemer te voldoen. De werkgever moet het bedrag van het loon over de periode dat hij de aanzegplicht heeft geschonden aan werknemer vergoeden. Komt een werkgever zijn aanzegplicht helemaal niet na? Dan heb je recht op een vergoeding ter hoogte van een maandsalaris. Als de aanzegplicht wel wordt nagekomen, maar niet tijdig dan is deze boete pro rata.

Benjamin moet uiterlijk 31 oktober 2015 van de werkgever horen of zijn arbeidscontract al dan niet wordt verlengd. De werkgever informeert Benjamin pas op 16 november 2015 dat zijn contract niet zal worden verlengd. Benjamin kan binnen twee maanden naar de rechter stappen om een vergoeding te vorderen. Deze vergoeding zal in dit voorbeeld ongeveer een half maandsalaris bedragen, omdat de werkgever een halve maand te laat is met het aanzeggen.

Wil je weten of je recht hebt op een vergoeding van jouw (ex-)werkgever? Of wil je de vergoeding bij jouw (ex-)werkgever innen? Laat het ons weten. Wij helpen je graag!

contact opnemen

Professioneel, betrouwbaar en flexibel.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl