De werkloosheid is hoog. Niemand verliest graag zijn bron van inkomen. Soms is het echter onvermijdelijk. Als het gebeurt is het belangrijk dat het goed gebeurt. Een van de mogelijke te bewandelen wegen der beëindiging van een arbeidsovereenkomst is de beëindiging met wederzijds goedvinden. Welke werknemer beëindigt nou vrijwillig zijn arbeidsovereenkomst zul je jezelf misschien afvragen. In de praktijk gebeurt dit vaak. Meestal concluderen partijen dat het beter is als ze uit elkaar gaan. Zo kan er bijvoorbeeld een verschil van inzicht zijn ontstaan tussen de werknemer en werkgever of er kan een conflict aan de beëindiging met wederzijds goedvinden ten grondslag liggen.

Vaststellingsovk

Een beëindiging met wederzijds goedvinden moet op grond van de nieuwe wettelijke regels schriftelijk worden overeengekomen middels een vaststellingsovereenkomst (hierna: beëindigingsovereenkomst). Een beëindiging middels een beëindigingsovereenkomst kan grote gevolgen hebben voor jou als werknemer. Waarom is het belangrijk alleen akkoord te gaan met een goede beëindigingsovereenkomst?

De beëindigingsovereenkomst; inhoudelijk correct en acceptabel?

In een beëindigingsovereenkomst zijn partijen (in principe) vrij om overeen te komen wat ze willen. De vraag is wanneer een beëindigingsovereenkomst inhoudelijk zowel correct als acceptabel is. Hierbij moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de opgenomen ontslagdatum, de hoogte van de ontslagvergoeding en de toepasselijkheid van het concurrentiebeding en/of relatiebeding. Stap 1 is dus bepalen of de inhoud correct is. Stap 2 is bepalen of het maximale voordeel voor jou als werknemer eruit is gehaald.

Zeer belangrijk; WW-proof?

De beëindigingsovereenkomst moet dus inhoudelijk zowel correct als acceptabel zijn. Een belangrijk punt hierbij is dat de beëindigingsovereenkomst jouw recht op een WW-uitkering in gevaar kan brengen. Zo moet gekeken worden naar de gehanteerde opzegtermijn. Gebeurt dit niet goed, dan zal dit gevolgen hebben voor het moment van ingaan van jouw WW-uitkering. Verder is het belangrijk dat is vastgesteld dat het initiatief door je werkgever is genomen. Doe je dat niet, dan kan dat consequenties hebben voor je recht op een WW-uitkering.

Belang van een check door een specialist

Hierboven zijn een aantal belangrijke punten genoemd waar bij een beëindigingsovereenkomst rekening mee gehouden moet worden. Er zijn nog een tal van andere belangrijke punten waar naar gekeken dient te worden. Als je akkoord gaat met een beëindigingsovereenkomst zonder advies te hebben gevraagd van een specialist kan dit nare gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat je geen of pas op een later tijdstip recht op een WW-uitkering hebt. Verder kan het nadelige financiële gevolgen hebben, doordat je bijvoorbeeld akkoord bent gegaan met een te lage ontslagvergoeding.

Uit onze praktijkervaring blijkt dat vaak weinig overblijft van het eerste voorstel tot beëindiging van de werkgever. Vaak is een hogere ontslagvergoeding bedongen dan de werkgever aanvankelijk heeft voorgesteld. Verder zijn problemen met een toekomstige WW-uitkering voorkomen door juridische bijstand. Het is dus van groot belang je te laten bijstaan door een arbeidsrechtjurist.

En de juridische kosten dan?

De werkgever heeft vaak een belang bij een goede afwikkeling van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wij vragen de werkgever dan ook altijd onze juridische kosten te vergoeden. In de meeste gevallen gebeurt dit ook. Bekijk ook onze pagina ‘tarieven' voor een toelichting.

Heb jij een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst ontvangen van jouw werkgever? Neem dan direct (vrijblijvend) contact met ons op.

Ben je al akkoord gegaan met een beëindigingsovereenkomst en heb je daar nu spijt van? Afhankelijk van de situatie kunnen wij binnen twee of drie weken na de ondertekening de beëindigingsovereenkomst ontbinden. Daarna kunnen wij namens jou onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden. Neem in dat geval snel contact met ons op.

Onze tips

Neem contact op

Professioneel, betrouwbaar en flexibel.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl