In Nederland is jezelf doodwerken een uitdrukking, maar in sommige landen is het realiteit. De afgelopen jaren komt het bijvoorbeeld steeds vaker voor dat in Japan mensen zich letterlijk dood werken of ernstig ziek worden door overwerk. Dit komt met name door de druk en de soms wel 110-urige werkweken. Hoe zijn de arbeidstijden in de Nederlandse wet geregeld ? Is er voor werknemers in Nederland ruimte om extreem veel over te werken of wordt de werknemer beschermd?

work-over

De Arbeidstijdenwet regelt in Nederland onder meer de:

 • nachtdiensten;
 • werktijden;
 • pauzes;
 • rusttijden.

Daarnaast gelden aparte regels voor kinderen onder de 16 jaar en jongeren tussen de 16 en 17 jaar. Ook voor zwangere vrouwen en vrouwen die pas bevallen zijn gelden aparte regels. Op deze manier beschermt de overheid de werknemers tegen lange werkdagen.

Hoeveel mag een werknemer werken?

 • Per dienst mag een werknemer maximaal 12 uur werken. Per week mag er maximaal 60 uur gewerkt worden. Dit mag overigens niet iedere week.

Voorbeelden hoe het wel mag

 • Per week per 4 weken: in een periode van vier weken lang mag er gemiddeld 55 uur per week worden gewerkt; in collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) kunnen afwijkende afspraken hierover gemaakt zijn. Er mag nooit meer dan 60 uur per week worden gewerkt.
 • Per week per 16 weken: in een periode van 16 weken lang mag er gemiddeld 48 uur per week worden gewerkt.

Hoeveel rust heeft een werknemer na werktijd?

 • Een werknemer mag na een werkdag 11 uur aaneengesloten niet werken. Als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken, mag deze rustperiode eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur.

Wanneer mag je pauze houden en hoe lang mag deze duren?

 • Werk je langer dan 5,5 uur? Je hebt dan recht op minimaal 30 minuten pauze. Die mag opgesplitst worden in 2 keer een kwartier.
 • Werk je langer dan 10 uur? Je hebt dan recht op minstens 45 minuten pauze. Die mag opgesplitst worden in meer pauzes van minimaal een kwartier.

Welke regels gelden voor nachtdiensten?

 • Er mag niet meer dan 10 uur gewerkt worden per nachtdienst.
 • Per 16 weken mag een werknemer maximaal 36 nachtdiensten draaien.
 • Als je nachtdienst eindigt ná 02:00 uur mag je hierna minimaal 14 uur niet werken.
 • Als je nachtdienst eindigt vóór 02:00 uur geldt net als bij dagdiensten dat er na de dienst 11 uur aangesloten niet wordt gewerkt.

Houd in je achterhoofd dat op sommige regels uit de Arbeidstijdenwet uitzonderingen zijn gemaakt en opgenomen zijn in het Arbeidstijdenbesluit. Daarnaast kunnen sommige regels bij de wet alleen worden gebruikt als er bijvoorbeeld een cao van toepassing is op je contract.

Wil je meer weten over jouw situatie? Neem dan contact met ons op. We kijken graag met je mee.

contact opnemen

Toegankelijk, betrouwbaar en servicegericht.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl