In een arbeidscontract kan een proeftijd worden opgenomen. Vaak bedraagt een dergelijke proeftijd 1 maand. Tijdens de proeftijd mogen zowel de werknemer als de werkgever het arbeidscontract beëindigen. Dit is dus een onzekere periode voor partijen. Voor een werknemer is het daarom erg belangrijk op de hoogte te zijn van de regels omtrent proeftijd.

proeftijd

Proeftijd – oud recht

Voor 1 januari 2015 mocht in een arbeidscontract een proeftijd worden opgenomen, ongeacht de looptijd van het contract. De duur van de proeftijd bedroeg maximaal 1 maand in geval van een contract korter dan twee jaren en maximaal 2 maanden bij een contract met een looptijd langer dan twee jaren.

Geldigheid proeftijd – huidig recht

Sinds 1 januari 2015 mag in arbeidscontracten van zes maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen. Als er in een arbeidscontract van zes maanden of korter toch een proeftijd is opgenomen, is deze proeftijd niet geldig en mag je dus niet ontslagen worden op basis van een dergelijk proeftijdbeding.

Voorbeeld

Fatima heeft een arbeidscontract dat loopt van 1 november 2015 tot 1 mei 2016. De werkgever van Fatima heeft een proeftijd opgenomen van een maand. Het proeftijdbeding dat in het contract is opgenomen is niet geldig. Het gaat namelijk om een contract met een looptijd van precies 6 maanden.

Duur proeftijd – huidig recht

Als een arbeidscontract langer dan zes maanden duurt, mag dus wel een proeftijd in het contract worden opgenomen. Wordt een contract aangegaan voor korter dan twee jaren? Dan geldt nog steeds een proeftijd van een maand. Bij een arbeidscontract voor langer dan twee jaren geldt een proeftijd van maximaal twee maanden.

Voordat je op het kruisje klikt, de belangrijkste punten..

  • Een proeftijdbeding is alleen geldig in een contract met een looptijd van meer dan 6 maanden.
  • Een proeftijdbeding in een contract met een looptijd van zes maanden of korter is ongeldig.
  • Een proeftijd moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen.
  • De duur van de proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn.
  • In de CAO kan bepaald worden dat de proeftijd die wettelijk gezien maximaal een maand kan bedragen, maximaal twee maanden kan bedragen.

Heb je te maken met een juridische kwestie? Twijfel niet en neem contact met ons op. Wij geven gratis juridisch advies op verschillende rechtsgebieden. Daarna kunnen wij je doorverwijzen naar een specialist die voldoet aan jouw wensen! Niet voor niks zijn wij hét startpunt voor al jouw juridische zaken.

Contact opnemen

Professioneel, betrouwbaar en flexibel.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl