We bevinden ons alweer op de helft van de maand ramadan. Voor moslims is dit een periode van bezinning, onthouding en reflectie. Tijdens deze maand bezoekt de ramadan de werkvloer van velen. Hoe verhoudt het werk zich tot de vastende werknemer? Hoe zorgen we ervoor dat de maand zowel voor werkgever als werknemer voorspoedig verloopt?

 

turkish-mocha-1098830_1920

Waarom vasten?

Het is allereerst belangrijk voor werkgever en werknemer elkaar te begrijpen. Dit geldt ook voor collega’s onderling. Goed gedrag jegens elkaar begint bij begrip voor elkaar. Begrip voor elkaar begint bij kennis over elkaar. Een goede voorlichting over de maand ramadan is een goed beginpunt. Als werkgever en collega is het goed om te begrijpen waarom moslims nou vasten en hoe dit vasten zich in de praktijk manifesteert.

Moslims vasten met als doel het vergroten van hun godsvrucht. De vastende moslims onthouden zich vanaf de dageraad tot aan zonsondergang van verschillende zaken waaronder het eten en drinken (inclusief water).  Tevens verrichten moslims extra religieuze aanbiddingen, zoals het nachtgebed. 

Hoe moeten we met elkaar omgaan?

De wijze waarop werkgever en werknemer met elkaar om moeten gaan wordt mede bepaald door de eisen die voortvloeien uit goed werkgever- en werknemerschap. Heel simpel gezegd houdt dit in dat de vastende werknemer en de werkgever zich redelijk moeten opstellen. Lekker vaag zul je denken. Hieronder proberen we het in te kleuren met een aantal voorbeelden.

Voorbeelden goed werknemer- en werkgeverschap

Een werkgever heeft de plicht om de veiligheid van zijn werknemers goed in de gaten te houden, dit geldt dus ook voor de vastende werknemer. Een vastende werknemer kan sneller last krijgen van bepaalde kwalen zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Het is belangrijk dat een werkgever hier rekening mee houdt. Door als redelijk handelende werkgever flexibel om te gaan met de redelijke werknemer kan voorkomen worden dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Het is dan ook goed om als werkgever bij de vastende werknemer te peilen hoe hij erin staat en hoe hij de combinatie van vasten en werken optimaal kan bewerkstelligen. Heeft de werknemer bijvoorbeeld behoefte aan kortere pauzes zodat hij eerder naar huis kan? Let hierbij wel op de minimale duur van de pauzes volgens de Arbeidstijdenwet. Ook kan het helpen de werkroosters in overleg met de vastende werknemer aan te passen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het niet zo dat een vastende elk moment knock-out kan gaan of erg snel vermoeid raakt. Veel vastende werknemers voelen zich tijdens het vasten vaak krachtig en kunnen vaak veel meer aan dan men denkt. Uiteraard verschilt dit naargelang persoon en soort werk.

De maand van de redelijke werkgever en werknemer

Voor werkgevers is het belangrijk zich in te leven in de vastende werknemer. Overleg met elkaar en zoek naar de optimale omstandigheden. Als vastende werknemer is het belangrijk duidelijk aan te geven wat je nodig hebt om jouw werkdag zo effectief mogelijk in te kunnen vullen. Communiceer dit duidelijk naar jouw werkgever.

Maak er een mooie maand van waarin het uitvoeren van arbeid naar alle redelijkheid geschiedt en waarbij goed werknemerschap en goed werkgeverschap elkaar versterken.

En oh ja, vergeet natuurlijk niet om verlof op te nemen voor het Suikerfeest ;).

contact opnemen

Toegankelijk, betrouwbaar en servicegericht.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl