Komende weken zullen we extra aandacht schenken aan de recente veranderingen in het arbeidsrecht. Alle belangrijke onderwerpen zullen besproken worden. Onderwerpen die voor jou als werknemer van cruciaal belang zijn. Het kan bijvoorbeeld het verschil betekenen tussen wel of geen vast contract en wel of geen proeftijd. Kortom het kan het verschil betekenen tussen wel of geen werk en zekerheid. Vandaag staat de versobering van de ketenregeling centraal. De ketenregeling bepaalt wanneer je recht hebt op een vast contract.

Chain

Vóór 1 juli 2015 kon een tijdelijk contract twee keer worden verlengd (dus in totaal drie tijdelijke contracten), de totale duur van deze drie contracten mochten bij elkaar niet meer dan 3 jaar bedragen. Dus in het kort:

  • Het vierde contract was automatisch voor onbepaalde tijd (dus vast), of
  • na 3 jaar was er automatisch sprake van een vast contract.

Bij een onderbreking tussen twee contracten van meer dan 3 maanden was sprake van een nieuwe keten en moest er dus opnieuw geteld worden.

Huidige regels

Per 1 juli 2015 gelden nieuwe regels. Doel hiervan is om het onnodige gebruik van tijdelijke contracten te verminderen. Een tijdelijk contract kan nu nog steeds twee keer worden verlengd (dus in totaal drie tijdelijke contracten), maar de totale duur wordt beperkt tot 2 jaar. Dus in het kort:

  • Het vierde contract wordt (zoals onder het oude recht) automatisch omgezet in een vast contract, of
  • na 2 jaar is er automatisch sprake van een vast contract.

Bij een onderbreking tussen twee contracten van ten minste zes maanden moet je opnieuw gaan tellen. Overigens kan (in bijzondere gevallen) in een CAO de ketenregeling buiten toepassing worden verklaard of worden verruimd tot een bepaald maximum.

Opvolgend werkgeverschap

De nieuwe ketenregeling geldt ook bij opvolgend werkgeverschap. Hiervan is sprake bij opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Wil jij weten of in jouw situatie sprake is van opvolgend werkgeverschap waardoor de keten van arbeidsovereenkomsten door blijft lopen? Neem dan contact met ons op.

De ketenregeling is niet van toepassing op..

(a) arbeidsovereenkomsten waarbij een duale leer-werkopleiding centraal staat;

(b) arbeidsovereenkomsten met een werknemer die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.

Jouw situatie

Afhankelijk van jouw situatie kan de nieuwe of de oude ketenregeling van toepassing zijn. Dit is belangrijk om te weten zodat je niet onterecht benadeeld wordt.

Wil je weten wanneer jij recht hebt op een vast contract? Of wil je weten of je wellicht al van rechtswege een vast contract hebt? Laat het ons weten en wij zullen jouw specifieke situatie (vrijblijvend) bekijken.

Ik wil advies!

Professioneel, betrouwbaar en flexibel.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl