In deze blog hebben wij het gehad over de arbeidstijdenwet. In Nederland worden er meer overuren gedraaid dan het wereldwijde gemiddelde, aldus een onderzoek van Regus. Hoe zit het nou precies met de regels voor overwerken?

 

tijd

Wat is overwerk eigenlijk?

Overwerk zijn de extra uren die je werkt buiten de afgesproken uren in jouw arbeidsovereenkomst. Als je structureel overwerkt, kan het zijn dat die uren een onderdeel uitmaken van jouw arbeidsovereenkomst. Hoe? Als je meer dan drie maanden achterelkaar structureel meer uren werkt dan overeengekomen, dan kan het gemiddelde aantal uren in die periode van minimaal drie maanden, jouw nieuwe contractuele uren worden.

Als jouw werkgever het er niet mee eens is, kan hij dit weerleggen door bijvoorbeeld aan te geven dat die drie maanden niet representatief zijn.

Wil jij weten of je een beroep kunt doen op een grotere arbeidsomvang van jouw arbeidsovereenkomst? Neem dan direct contact met ons op.

Ben ik verplicht om over te werken?

In de Arbeidstijdenwet is niets vastgelegd over overwerken. Hier wordt alleen gesproken over de maximale arbeidstijd (kijk maar). Je kan de volgende bronnen raadplegen om na te gaan of je verplicht bent om over te werken:

  • De cao die van toepassing is op jouw arbeidsovereenkomst
  • Jouw arbeidsovereenkomst
  • De werktijdregeling via de ondernemingsraad

Het overwerken wordt daarnaast getoetst aan de hand van het goed werknemerschap. Soms kan van een goede werknemer gevergd worden dat hij overwerkt, ondanks dat er geen afspraken zijn gemaakt. Daarvoor wordt onder andere gekeken naar de volgende factoren:

  • De aard van het beroep: een jurist zal eerder moeten overwerken dan een kassière.
  • Gewoonte: het is in de retail minder gebruikelijk om over te werken dan in de juridische wereld.
  • De redelijkheid: het is redelijker over te werken als sprake is van onverwachte omstandigheden.

Wanneer moet overwerk uitbetaald worden?

Hoofdregel in het arbeidsrecht is dat je recht hebt op loon voor de verrichtte arbeid. In sommige werkvelden hoort overwerk er (helaas) gewoon bij en wordt dit gezien de aard van de werkzaamheden niet altijd uitbetaald. In veel andere branches is geregeld dat het overwerk wordt uitbetaald of dat het gecompenseerd wordt met extra vrije tijd.

 

Tip

Zorg ervoor dat je altijd bijhoudt hoeveel uren je (over)werkt. Dat kan later wel eens belangrijk blijken. 

Werk jij over en wordt dit niet uitbetaald? Laat het ons dan weten. Wij bekijken in jouw specifieke geval in hoeverre je recht hebt op uitbetaling van het overwerk. Uiteraard geheel vrijblijvend ;).

contact opnemen

Toegankelijk, betrouwbaar en servicegericht.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl