In deze blog staan de nieuwe regels omtrent het concurrentiebeding centraal. Een concurrentiebeding is een beding dat de werknemer beperkt om na het einde van de arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden te verrichten bij een andere werkgever of als ondernemer. Een concurrentiebeding kan dus grote gevolgen hebben voor de vrije arbeidskeuze van een werknemer.

concurrentiebeding

Concurrentiebeding – huidig recht

Vóór 1 januari 2015 kon een concurrentiebeding ook in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ook wel ‘tijdelijk contract’ genoemd) worden opgenomen. Per 1 januari 2015 is dit veranderd. Een concurrentiebeding mag alleen nog worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (‘vast contract’). Naast deze eis moet het beding ook schriftelijk zijn overeengekomen en moet de werknemer ten aanzien van wie het beding geldt meerderjarig (d.w.z. minimaal 18 jaar) zijn. Ten aanzien van het schriftelijkheidsvereiste dien je er op bedacht te zijn dat ook aan dit vereiste wordt voldaan indien in je arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar enig ander geschrift waar een concurrentiebeding in voorkomt. Let hier dus goed op.

Concurrentiebeding in tijdelijk contract helemaal niet meer mogelijk?

Er bestaat slechts één uitzondering op de regel dat een concurrentiebeding alleen in een vast contract mag worden opgenomen. Als de werkgever wenst om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen dan moet de werkgever bij of in het beding schriftelijk motiveren waarom dat beding noodzakelijk is voor het dienstverband. Daarbij moet het gaan om ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ van de werkgever. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin een werknemer in tijdelijke dienst is en zeer specifieke werkzaamheden verricht waarbij hij in aanraking komt met bedrijfsgeheimen. In zo’n situatie is het voor de werkgever natuurlijk onwenselijk als de werknemer na het einde van zijn arbeidsovereenkomst bij een concurrent aan de slag gaat. Welke situaties een werkgever nog meer onder ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ kan scharen hangt verder af van de concrete omstandigheden van het dienstverband. Mocht je daarom ooit worden geconfronteerd met een concurrentiebeding kan het nooit kwaad om eerst juridisch advies in te winnen voordat je tekent!

Vergoeding bij concurrentiebeding

Indien de werkgever de werknemer met succes aan het bedongen concurrentiebeding kan houden kan dit best nadelige gevolgen hebben voor de werknemer. Zo kan het zijn dat de werknemer na het einde van zijn dienstverband moeilijk ergens anders aan een baan komt. In zulke situaties kan een vergoeding van de werkgever aan de werknemer op zijn plaats zijn. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

  • Een concurrentiebeding is een beding dat de werknemer beperkt om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden te verrichten voor zichzelf of iemand anders.
  • Een concurrentiebeding mag alleen bij een vast contract en moet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige.
  • Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract kan alleen als de werkgever schriftelijk motiveert waarom dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
  • Als het concurrentiebeding de werknemer in belangrijke mate belemmert om ergens anders aan de slag te gaan dan kan een vergoeding van de werkgever aan de werknemer op zijn plaats zijn.
Contact opnemen

Professioneel, betrouwbaar en flexibel.


Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl