Ik altijdrecht, jij altijdrecht en wij altijdrechten. AltijdRecht.nl leeft bij veel mensen en wordt soms zelfs vervormd tot een werkwoord. Niet op de laatste plaats omdat wij – in tegenstelling tot vele andere juridische dienstverleners – niet wegrennen voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de verbinding durven te zoeken met de burgers. De juridische wereld is op vele manieren sterk verweven met ons leven als burger. Bijna alles wat wij in ons leven doen kan herleid worden tot het juridische werkveld. Een kwalitatief goede juridische dienstverlening betekent in ons ogen een belangrijk ingrediënt voor een kwalitatief goed leven. In onze eerste blog op onze nieuwe website willen wij u onze diensten verduidelijken en een aantal beloftes maken.

 

Wat doen wij precies?

Eerstelijns rechtshulp9-min

Een veelgestelde vraag is wat wij nou precies doen. Burgers zoeken vaak eerst advies voordat zij bereid zijn om geld te betalen voor een dienst, en terecht! Burgers maken hierbij vaak gebruik van de zogeheten eerstelijns rechtshulp. Dit zijn organisaties zoals het Juridisch Loket die gratis juridisch advies verlenen. Zo weet u welke stappen u het beste kunt nemen. Dit voorkomt dat u bijvoorbeeld onnodige advocaatkosten maakt.

Organisaties zoals het Juridisch Loket en Stichting Rechtswinkel zijn erg afhankelijk van subsidies. Door bezuinigingen van de overheid hebben dit soort organisaties het heel zwaar. Balies worden gesloten en de telefonische wachttijden reizen de pan uit.

Het Juridisch Loket sluit haar balies en wij openen de onze voor u. Binnen 24 uur heeft u online advies over uw zaak. Ook zullen wij door het hele land juridische spreekuren organiseren. Zo kunnen ook de burgers die geen toegang hebben tot het internet bij ons terecht. Hierbij zullen meertalige juristen aanwezig zijn zodat taalbarrières tot het verleden behoren.

Tweedelijns rechtshulp

Heeft u gebruik gemaakt van eerstelijns rechtshulp, dan is het soms noodzakelijk gebruik te maken van tweedelijns rechtshulp.

Onder tweedelijns rechtshulp verstaan we daadwerkelijke juridische bijstand van juristen en advocaten. In deze fase wordt er geen advies gegeven maar wordt u echt bijgestaan. Op dit moment zijn er een ontelbaar aantal juridische dienstverleners die tweedelijns rechtshulp aanbieden. De advocatuur vecht tegen de torenhoge (kantoor)kosten. Adviesbureaus schieten op ongecontroleerde wijze als paddenstoelen uit de grond. Rechtsbijstandverzekeraars voelen zich vaak genoodzaakt allerlei zaken uit te sluiten van verzekering. Hoe groter de markt wordt, hoe minder efficiënt de dienstverlening wordt. U zult door de bomen het bos niet meer zien. Wij vinden net als u dat u alleen juridische kosten moet maken indien dat echt nodig is. Deze kosten moeten ook zo laag als mogelijk zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Onze juridische diensten – gespecialiseerd en toch goedkoop

Wij verlenen onze diensten op een zodanige wijze dat u zo min mogelijk tijd en geld kwijt bent. U kunt uw kwestie altijd vrijblijvend aan ons voorleggen. Wij beloven u dat uw kwestie behandeld zal worden door een specialist op het desbetreffende gebied. Wij bewijzen dat een goede dienstverlening niet duur hoeft te zijn.

Ook taal- en cultuurbarrières vormen nog steeds een probleem bij een efficiënte juridische dienstverlening. Door ons aanbod van meertalige juristen (o.a. Marokkaanse en Turkse taal) en juristen met verschillende culturele achtergronden proberen wij de kloof tussen minderheidsgroeperingen en de juridische dienstverlening te verkleinen.

Onze beloftes

  • Wij verlenen gratis juridisch advies. Niet omdat we er wat aan verdienen, maar omdat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat van ons vraagt.
  • Binnen 24 uur heeft u uw advies op de e-mail. Tijdens onze spreekuren zijn wij ook beschikbaar voor de burgers die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn of liever op locatie een advies willen krijgen.
  • Bij ons kunt u gedurende het hele proces worden geholpen. Vanaf het gratis advies tot de uiteindelijke oplossing van uw kwestie. Recht begint en eindigt dus bij ons.
  • Wij bieden juristen aan die onder andere de Marokkaanse en Turkse taal machtig zijn.
  • Wij bieden juristen aan die gespecialiseerd zijn in verschillende rechtsgebieden.
  • Wij hanteren zeer scherpe en flexibele prijzen. Soms betaalt u voor onze juridische bijstand zelfs helemaal niets. Kwaliteit is in onze wereld niet duur.

Welkom in onze wereld. Welkom bij AltijdRecht.nl